Wil jij ook wiskundeangst bestrijden met wiskundeplezier?

Zodat er in de les genoten wordt van nuttige en betekenisvolle wiskunde?

Doe mee met het Expert-traject ‘Wiskundeplezier’.

Wordt de ideale leraar en maak van wiskunde het leukste vak op school!

– Wil je dat je leerlingen/kinderen genieten van rekenen/wiskunde?
– Wil je dat ze het nut ervan begrijpen en de schoonheid ervan inzien?
– Wil je dat ze enthousiast en betrokken zijn?
– Wil je dat ze vol zelfvertrouwen genieten van wiskundeplezier?

Dan is dit speciale traject interessant voor jou!

N

Psychologie

N

Onderwijs algemeen

N

Reken/Wiskunde onderwijs

N

De Mathplay-methodiek

N

Zelfontwikkeling

N

Autonomie ondersteunen

N

Valkuilen

N

Groepen coachen

Elke week bestaat uit:
– uitlegvideo’s
– theorie doornemen uit de reader (PDF-bestand)
– (inlever) opdrachten maken

De opdrachten bestaan uit:
– onderzoek doen
– enquetes afnemen
– interviews afnemen
– lesvoorbereidingen maken en uitvoeren
– feedback gesprekken voeren
– eigen creatieve opdrachten ontwerpen

Elk onderdeel heeft een groepcoachingsgesprek via ZOOM.

Studiebelasting: 40 uur (10 uur groepscoaching en 30 uur huiswerkopdrachten)
Certificering: digitaal deelnamecertificaat.
Het traject is gevalideerd voor Lerarenportfolio voor 40 RU.

MELD JE AAN VOOR PILOT-TRAJECT IN EEN VAN DE WEBINARS OF
MAIL NAAR INFO@MATHPLAY.EU EN INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN

Normaal €720,- Alleen nu:

€600,-

In dit expert-traject help ik je inzichten te krijgen over de werking van het wiskundig brein, lesdoelen bepalen, motiveren van leerlingen, stimuleren tot zelf ontdekken, autonomie ondersteuning, werkvormen toepassen, coachen op kwaliteit, lange en  korte termijn doelen, vragen stellen, autonomie vergroten. 

Wiskundeangst en onderpresteren.

Onze lespraktijk sluit niet aan bij een natuurlijke manier van leren (brein), veel leerlingen ontwikkelen daardoor al op jonge leeftijd wiskundeangst.

Schoolboeken hebben over het algemeen een té grote invloed op de uitvoering van het curriculum. Voor veel docenten is een schoolboek maatgevend voor zowel de te behandelen onderwerpen als de didactiek ervan.

Veel docenten voelen druk van overheid/schoolbestuur/ouders om resultaten te behalen en richten zich daardoor voornamelijk hierop.

De kern van wiskundig denken is een onderzoekende houding waarbij vragen stellen en leren van fouten erg belangrijk is, leerlingen vinden dit moeilijk. Het is een uitdaging om gevarieerd en gebalanceerd les te geven, aansluitend bij elk individu.

Veel docenten voelen zich onzeker over het behalen van de lesdoelen wanneer ze spel- en andere werkvormen in willen zetten.

Het valt niet mee om een goede balans te vinden tussen een goede relatie en een natuurlijk overwicht op de groep. Zeker niet wanneer je focus ligt op het vergroten van het zelfvertrouwen van je leerlingen.

De focus ligt in dit traject op zowel je eigen groei als die van je leerlingen.

Je wordt bewust van de belangrijke factoren die nodig zijn bij een effectief leerproces.

Ontdek mogelijke blinde vlekken, die jouw prestaties als docent in de weg kunnen staan.

Oefen met werkvormen en activiteiten, zodat je vaardig wordt in het toepassen ervan en je vertrouwen groeit.

Doe mee met de wekelijkse groepscoaching met gelijkgestemden in een veilige leeromgeving.

Laat je vertrouwen in eigen kunnen groeien, zodat je met steeds meer positieve energie kan werken.

Het programma zit vol heldere uitleg, praktische opdrachten, boeiende en bruikbare passende werkvormen, eenvoudig toe te passen in eigen praktijk.

N

Psychologie

N

Onderwijs algemeen

N

Reken/Wiskunde onderwijs

N

De Mathplay-methodiek

N

Zelfontwikkeling

N

Autonomie ondersteunen

N

Valkuilen

N

Groepen coachen

Elke week bestaat uit:
– uitlegvideo’s
– theorie doornemen uit de reader (PDF-bestand)
– (inlever) opdrachten maken

De opdrachten bestaan uit:
– onderzoek doen
– enquetes afnemen
– interviews afnemen
– lesvoorbereidingen maken en uitvoeren
– feedback gesprekken voeren
– eigen creatieve opdrachten ontwerpen

Elk onderdeel heeft een groepcoachingsgesprek via ZOOM.

Studiebelasting: 40 uur (10 uur groepscoaching en 30 uur huiswerkopdrachten)
Certificering: digitaal deelnamecertificaat. Het traject is gevalideerd voor Lerarenportfolio voor 40 RU.

MELD JE AAN VOOR PILOT-TRAJECT IN EEN VAN DE WEBINARS OF MAIL NAAR INFO@MATHPLAY.EU EN INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN

Normaal €720,- Alleen nu:

€600,-

Een vat vol inspiratie.
Een kans om bij te leren.
Een stimulans om je lessen te vernieuwen.
Een sessie bij de (wiskunde)psycholoog.
Een heleboel creatief lesmateriaal. 
Een aanrader!
Marie-Leen

Spring naar toolbar